Vektorji
 

Vektorji vaja 40


Skozi točki in poteka premica . Izračunajte koordinati:


  • presečišča premice z ordinatno osjo


  • presečišča premice z abscisno osjo


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh