Vektorji v pravokotnem sistemu
 

Vektorji v pravokotnem sistemu vaja 23


Skozi točki A (-2, 1) in B ( 1, -3 ) poteka premica p. Izračunajte koordinati:


  • presečišča S premice p z ordinatno osjo


  • presečišča T premice p z abscisno osjo


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh