Vektorji v pravokotnem sistemu
 

Vektorji v pravokotnem sistemu vaja 24


Skozi točki A (1, -2) in B ( -3, 2 ) poteka premica p.


  • Izračunajte koordinati presečišča S premice p z ordinatno osjo.


  • Izračunajte koordinati presečišča T premice p z abscisno osjo.


  • Izračunajte ploščino trikotnika, ki ga z ordinatnima osema omejuje premica.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh