Vektorji
 

Vektorji vaja 42


Dana je premica p in na njej točki A (-2, 1) in B (2, 2) ter vektor . Za katero vrednost skalarja m je vektor mv krajevni vektor točke na premici p?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh