Vektorji
 

Vektorji vaja 41


Skozi točki in poteka premica .


  • Izračunajte koordinati presečišča premice z ordinatno osjo.

  • Izračunajte koordinati presečišča premice z abscisno osjo.

  • Izračunajte ploščino trikotnika, ki ga z ordinatnima osema omejuje premica.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh