Matura 2016, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2016, spomladanski rok, višji nivo vaja 2


V trikotniku ABC naj bo , in . Točke A', B' in C' konstruiramo tako, da je , in .
  • Izrazite vektorje , in kot linearne kombinacije vektorjev , in .


  • Izračunajte ploščino in obseg trikotnika B'BC', če je , in kot CBB' meri . Rezultata napišite na 4 mesta natančno.


  • V kakšnem razmerju sta ploščini trikotnikov ABC in A'B'C'?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.