Matura 2018, spomladanski rok, osnovni nivo
 

Matura 2018, spomladanski rok, osnovni nivo vaja 3


Na vsaki od spodnjih slik so paralelogrami ABCD ter vektorji , in . Točke E, F, G so razpolovišča stranic, točka S pa presečišče diagonal. Pod vsakim paralelogramom zapišite vektor kot linearno kombinacijo vektorjev in . Glejte rešeni primer.


Rešeni primer: 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.