Vietovi formuli
 

Vietovi formuli vaja 49


Za kvadratno enačbo določite realno število m tako, da bo vsota rešitev enačbe enaka -9.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič