Vietovi formuli
 

Vietovi formuli vaja 50


Dana je množica kvadratnih enačb , pri čemer je m poljubno realno število. Za katero število m bosta rešitvi enačbe obratni števili.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič