Vietovi formuli
 

Vietovi formuli vaja 37


Zapišite preostali dve obliki kvadratne funkcije .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič