Vietovi formuli
 

Vietovi formuli vaja 38


Zapišite preostali dve obliki kvadratne funkcije: 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič