Vietovi formuli
 

Vietovi formuli vaja 60


Zapišite kvadratno enačbo, ki ima za rešitvi vsoto in produkt rešitev enačbe , ne da bi enačbo rešili.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič