Vietovi formuli
 

Vietovi formuli vaja 59


Kvadratna funkcija f z vodilnim koeficientom -1 ima ničli -1 in 3. Zapišite predpis za funkcijo f in narišite njen graf. Za katero število c je graf funkcije simetričen glede na ordinatno os?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič