Vietovi formuli
 

Vietovi formuli vaja 3


Zapišite kvadratno enačbo, ki ima rešitvi:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič