Vietovi formuli
 

Vietovi formuli vaja 2


Zapišite kvadratno enačbo, ki ima rešitvi:

- 12, 9


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič