Vietovi formuli
 

Vietovi formuli vaja 58


Graf kvadratne funkcije f z ničlama -1 in 4 seka ordinatno os v točki N(0,- 4). Zapišite predpis za funkcijo f, izračunajte koordinati temena in narišite njen graf.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič