Vrtilna količina
 

Vrtilna količina vaja 1


Železni valj ima radij 10 cm in višino 20 cm. Kolikšen je vztrajnostni moment valja glede na geometrijsko os? Gostota železa je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana