Vrtilna količina
 

Vrtilna količina vaja 6


Lesen valj z radijem 1 m se lahko vrti okoli vodoravne geometriijske osi. Vztrajnostni moment valja je . Valj v začetku miruje. Krogla z maso 10 g prileti s hitrostjo 850 m/s in se zarije pod kotom v obod valja. S kakšno kotno hitrostjo se zavrti valj?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana