Vrtilna količina
 

Vrtilna količina vaja 7


Na veliki okrogli plošči z maso 300 kg stoji človek z maso 60 kg. Plošča se lahko brez trenja vrti okoli navpične osi. V začetku plošča in človek mirujeta. Nenadoma se začne človek gibati po obodu plošče v nasprotni smerri urinega kazalca tako, da obhodi ploščo v 6 s. S kolikšno kotno hitrostjo se vrti plošča?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana