Vrtilna količina
 

Vrtilna količina vaja 8


Dva valja z enakima radijema 0,2 m se nalegata na isto os vrtenja in sta v začetki v navpični ravnini razmaknjena. Spodnji valj ima maso 2 kg, zgornji pa 1 kg. V začetku se vrti samo spodnji valj s kotno hitrostjo 12 /s. V določenem trenutku zgornji valj pade na spodnjega. Valja v začetku spodrsavata, dokler se začneta vrteti oba z enako kotno hitrostjo. Kolikšna je kotna hitrost obeh valjev po spojitvi? Kolikšen je sunek navora, s katerim med spojitvijo deluje spodnji valj na zgornjega?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana