Vzajemno delovanje sil
 

Vzajemno delovanje sil vaja 12


Dve vzmetni tehtnici vporedno pritrdimo na strop. Konstanta vzmeti prve tehnice je 0,1 N/cm, druge pa 0,5 N/cm. Nanju preko lahke prečke obesimo utež 2 N. Kolikšen je raztezek obeh vzmeti?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana