Vzajemno delovanje sil
 

Vzajemno delovanje sil vaja 11


Na strop je pritrjena vrv, na kateri visi utež z maso 2 kg. Na to utež je pripeta druga vrv, na kateri visi utež z maso 5 kg. Kolikšni sta sili v obeh vrveh in kam sta usmerjeni?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana