Geometrija
 

Geometrija vaja 35


Za daljici na sliki velja .


Najprej konstruiraj premici skozi točki A in C oziroma B in D in ju označi s p oz. q. Presečišče premic p in q označi s točko T.


Nato konstruiraj vzporednico premici p skozi točko B ter vzporednico premici q skozi točko A. Vzporednici označi z r oz. s. Presečišče premic r in s označi s točko U.


Kolikšno je razmerje , če točka U razpolavlja daljico CD ? 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.