Zaporedja
 

Zaporedja vaja 1


Dano je zaporedje s splošnim členom:
Zapiši prvih pet členov tega zaporedja in nariši graf.


 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK