Zaporedja
 

Zaporedja vaja 2


Pokaži, da sta in meji zaporedja: 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK