Zaporedja
 

Zaporedja vaja 11


Prvi trije členi naraščajočega zaporedja so .


  • Izračunaj tako, da bo zaporedje geometrijsko in nato izrač unaj peti člen.


  • Koliko členov tega zaporedja je manjših od ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK