Zaporedja
 

Zaporedja vaja 10


V zaporedju izračunaj tretji člen zaporedja, če je zaporedje:


  • aritmetično;

  • geometrijsko.


 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK