Funkciji sinus in kosinus
 

Adicijski izreki
Mateja Radkovič, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije matematike v naslednjih krajih: Celje, Črnomelj, Koper, Ljubljana, Maribor, Metlika, Novo mesto.


Adicijski izreki nam povejo, kako se izrazi za kotne funkcije sinusa ali kosinusa izrazijo z vrednostmi kotnih funkcij za posamezni kot. Uporabljamo jih pri reševanju izrazov, pri reševanju enačb, pri poenostavljanju izrazov, pri računanju natančnih vrednosti nekaterih kotov, izpeljevanju formul in podobno.


Osnovni adicijski izrekiSinus vsote / razlike kotov
Kosinus vsote / razlike kotov
Tangens vsote / razlike kotov
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kotne funkcije dvojnih kotovSinus dvojnega kota
Kosinus dvojnega kota
Tangens dvojnega kota
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kotne funkcije polovičnih kotovSinus polovičnega kota:
Kosinus polovičnega kota:
Tangens polovičnega kota:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kotne funkcije trojnih kotovS pomočjo adicijskih izrekov izpeljimo formuli za in .


Sinus trojnega kotaPreoblikujmo:Kosinus trojnega kotaPreoblikujmo:Lahko zapišemo:


Sinus trojnega kota je enak:
Kosinus trojnega kota je enak:

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.