Funkciji sinus in kosinus
 

Adicijski izreki
Mateja Radkovič, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije matematike v naslednjih krajih: Celje, Črnomelj, Koper, Ljubljana, Maribor, Metlika, Novo mesto.


Adicijski izreki nam povejo, kako lahko preoblikujemo:

  • kotno funkcijo nekega ne-osnovnega kota

  • v izraz s kotnimi funkcijami osnovnih kotov.


S pojmom osnovni koti imamo v mislih kote .


Vrednost izraza znamo nato izračunati s pomočjo tabele vrednosti sinusov in kosinusov.


Osnovni adicijski izrekiOsnovne adicijske izreke lahko uporabimo, ko znamo kot v argumentu kotne funkcije zapisati kot vsoto ali razliko osnovnih kotov.


Sinus vsote / razlike kotov
Kosinus vsote / razlike kotov
Tangens vsote / razlike kotov
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pogosto so močno orodje pri poenostavljanju trigonometričnih izrazov, reševanju enačb, pri računanju natančnih vrednosti nekaterih kotov, izpeljevanju formul in podobno.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kotne funkcije dvojnih kotovNaj navedemo formule za preoblikovanje kotne funkcije dvojnih kotov. Vse spodnje formule lahko izpeljemo iz gornjih adicijskih izrekov.


Sinus dvojnega kota
Kosinus dvojnega kota
Tangens dvojnega kota
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kotne funkcije polovičnih kotovSinus polovičnega kota:
Kosinus polovičnega kota:
Tangens polovičnega kota:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kotne funkcije trojnih kotovS pomočjo adicijskih izrekov izpeljimo formuli za in .


Sinus trojnega kotaPreoblikujmo:Kosinus trojnega kotaPreoblikujmo:Lahko zapišemo:


Sinus trojnega kota je enak:
Kosinus trojnega kota je enak:

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.