Kombinatorika
 

Binomski izrek
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Z binomskim izrekom se srečamo že v osnovni šoli, ko spoznamo, da je:
Slednje imenujemo kvadrat dvočlenika. V 1. letniku srednje šole nato spoznamo še kub dvočlenika:
Naša želja je, da bi spoznali, kako na enostaven način izračunati dvočlenik na višjo potenco, torej splošno:
To naredimo z binomskim izrekom.


Pascalov trikotnikPoglejmo, kako bi koeficiente, ki nastopajo pri razvoju potence dvočlenika, kar se da hitro izračunali.


Izpolnimo spodnjo tabelo za določene vrednosti eksponenta:Ko smo tabelo izpolnili, smo dobili v tretjem stolpcu števila zapisana v obliki trikotnika. Tak trikotnik imenujemo Pascalov trikotnik.


Opazimo, da je seštevek dveh sosednjih členov vedno enak členu, ki se nahaja med členoma v naslednji vrstici.Binomski simbolPri kombinacijah smo se že srečali z binomskim simbolom, kar nam bo zagotovo v pomoč pri binomskem izreku.


Ponovimo, binomski simbol:
kjer je število vseh elementov med katerimi izbiramo, pa število elementov s katerimi ustvarjamo različne kombinacije.


Z n označimo množico vseh elementov, ki so nam na razpolago, r pa nam pove število elementov, s katerimi sestavljamo različne kombinacije.


Binomski simbol zapišemo:
Lastnosti binomskega izrekaPri binomskem izreku bomo uporabljali zapise binomskega simbola, zato bomo posebej pogledali nekatere lastnosti binomskega zapisa.


Spomnimo se:
Vrednost binomskega izreka za r = 0Vemo, da je in :


Vrednost binomskega izreka, ko je :
Vrednost binomskega izreka za r = 1Vemo, da je in :


Vrednost binomskega izreka, ko je :
Vrednost binomskega izreka za r = nVemo, da je :


Vrednost binomskega izreka, ko je :
Enakost binomskih simbolovBinomska simbola sta enaka, če je vsota , torej:
Dokaz:Ker pri množenju velja zakon o zamenjavi, lahko vidimo, da sta leva in desna stran zapisa enaka. Pri pogoju torej velja:
Binomska simbola
sta enaka, kadar je vsota .


To lahko zapišemo tudi na naslednji način:
Aditivnost

Dokaz:
Izpeljava binomskega izrekaPoglejmo Pascalov trikotnik s koeficienti in z binomskimi simboli:Če si sedaj ogledamo to preglednico, vidimo, da predstavlja določen eksponent, pa poteka od do . Tako lahko zapišemo splošni binomski izrek za poljubno potenco:
Želimo izračunati:
in pri tem si bomo pomagali z binomskim izrekom, ki se glasi:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak