Matura 2015, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2015, jesenski rok, višji nivo vaja 2


Dana je funkcija s predpisom .


  • Izračunajte ničle funkcije.

  • Zapišite enačbo tangente na graf funkcije v točki z absciso .

  • Osenčeno območje na sliki je omejeno s krivuljo in abscisno osjo. Izračunajte natančno vrednost ploščine osenčenega območja.
 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.