Enakomerno gibanje
 

Enakomerno gibanje vaja 10


Na sliki je graf poti in časa dveh tekačev. Oba tekača odtečeta enako dolgo progo. Kolikšno je razmerje njunih hitrosti? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana