Poklicna matura 2007, zimski rok
 

Poklicna matura 2007, zimski rok vaja 7


Na dve decimalni mesti izračunajte ploščino osenčenega lika na skici. 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh