Poklicna matura 2007, zimski rok
 

Poklicna matura 2007, zimski rok vaja 8


Dana je parabola
Izračunajte koordinati temena in koordinate presečišč s koordinatnima osema. Parabolo narišite.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh