Lastnosti linearne funkcije
 

Lastnosti linearne funkcije vaja 3


Zapišite enačbo premice, ki poteka skozi točko A(1,0) in je vzporedna premici na sliki. 

glavni avtor in urednik gradiva: Bojan Petek