Graf polinoma
 

Graf polinoma vaja 4


Dani sta funkciji


  • Izračunajte ničli funkcije f in točki v katerih doseže funkcija f lokalna ekstrema. Narišite graf funkcije f.


  • Narišite graf racionalne funkcije . (Stacionarnih točk ni treba računati.)


  • Izračunajte ničli funkcije .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh