Inštrukcije
 
 
Poišči si inštruktorja »


 
 
Tečaji
 
 
Poišči si tečaj »


 
matematika
Matematika za 8. razred osnovne šole
8
 
Glavne teme:
Množica celih števil
Množica racionalnih števil
Linearne enačbe in neenačbe
Potence
Množica realnih števil
Izrazi
Koordinatni sistem in risanje odvisnosti količin
Sorazmerja in odstotki
Geometrija v ravnini
Geometrija v prostoru