matematika
Matematika za 8. razred osnovne šole
8
 
Množica celih števil
Množica racionalnih števil
Linearne enačbe in neenačbe
Potence
Množica realnih števil
Izrazi
Koordinatni sistem in risanje odvisnosti količin
Sorazmerja in odstotki
Geometrija v ravnini
Geometrija v prostoru