Kombinatorika
 

Kombinatorika vaja 28


Na Veliki planini je pri neki kmetiji 10 krav in 5 bikov. Zaradi prenatrpanosti v zdajšnji ogradi bodo 6 živali preselili v drugo ogrado. Na koliko načinov lahko gospodar to stori, če želi preseliti 3 krave in tri 3 bike:


  • če je vseeno katero kravo in katerega bika seli,

  • če mora biti v novi ogradi najstarejši bik,

  • če 2 najstarejša bika ne smeta biti v novi ogradi,

  • če želi 3 najmlajše krave obdržati v zdajšnji ogradi?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak