Kombinatorika
 

Kombinatorika vaja 27


S črkami M in A sestavljamo besede dolžine 5. Koliko besed lahko sestavimo:

  • brez omejitev,


  • če črka M nastopa natanko 3-krat,


  • če črka A nastopa največ 2-krat,


  • če črka M nastopa vsaj 2-krat? 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak