Kombinatorika: pravilo produkta in pravilo vsote
 

Kombinatorika: pravilo produkta in pravilo vsote vaja 24


Elektronsko vezje je sestavljeno iz 5 stikal ON-OFF (vključeno ali izključeno stikalo). Koliko je vseh možnih kombinacij, če:


  • so stikala v poljubnih položajih,


  • vemo, da mora biti tretje stikalo vedno prižgano,


  • vemo, da so tri zaporedna stikala vedno prižgana, ostali dve pa sta v poljubnih položajih,


  • vemo, da dve zaporendi stikali nista v enakih položajih,


  • vemo, da so ugasnjena vsaj tri stikala,


  • vemo, da sta drugo in četrto stikalo v položaju ON. 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak