Kombinatorika: pravilo produkta in pravilo vsote
 

Kombinatorika: pravilo produkta in pravilo vsote vaja 25


V treh različnih trgovinah označujejo artikle. Vsaka označba je sestavljena iz petih števk in črk slovenske abecede, vendar med njimi ni šumnikov. Za števke velja, da se lahko v vseh primerih ponavljajo. Oznaka artikla je v vsaki trgovini drugačna:


  • v prvi trgovini je oznaka sestavljena iz dveh črk (ne smeta biti enaki) in nato sledijo tri števke,


  • v drugi trgovini je oznaka sestavljena iz ene črke, nato sledijo tri števke in na koncu še ena črka (črki sta lahko enaki),


  • v tretji trgovini pa je oznaka sestaljena iz dveh števk in nato sledijo tri črke, ki ne smejo biti enake.V kateri trgovini lahko označijo največ artiklov?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak