Matura 2015, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2015, jesenski rok, višji nivo vaja 3


V množici kompleksnih števil je dano število .


  • Za katera kompleksna števila velja in


  • Dana je enačba . Izračunajte koeficiente a, b in c, da bosta števili in rešitvi te enačbe.


  • V kompleksni ravnini narišite množico kompleksnih števil:


    . Izračunajte ploščino območja A. Rezultat naj bo točen. 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.