matematika fb
 

Konstruiranje kvadratnih korenov številAvtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Z uporabo izrekov v pravokotnem trikotniku lahko konstruiramo kvadratni koren poljubnega realnega števila. V praksi običajno omejimo na načrtovanje kvadratnih korenov naravnih števil.


Konstruiranje kvadratnih korenov s pomočjo Pitagorovega izrekaPreden se lotimo risanja, ponovimo definicijo Pitagorovega izreka:


Vsota kvadratov katet v pravokotnem trikotniku je enaka kvadratu hipotenuze.Kvadratni koren števila lahko konstruiramo po Pitagorovem izreku, če ustreza naslednjemu pogoju:


Če je število sestavljeno iz vsote ali razlike kvadratov dveh števil, lahko kvadratni koren tega števila konstruiramo po Pitagorovem izreku.Uporabo omenjene konstrukcije najbolj nazorno prikažemo na primerih:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Konstruiranje kvadratnih korenov s pomočjo višinskega in Evklidovega izrekaPreden se lotimo risanja, ponovimo definiciji:


Višinski izrek: kvadrat višine na hipotenuzo je enak zmnožku pravokotnih projekciji katet na to hipotenuzo.Evklidova izreka: kvadrat katete je enak zmnožku hipotenuze in pravokotne projekcije katete na hipotenuzo.Na ta način je možno konstruirati kvadratne korene treh števil naenkrat in sicer:


Če za tri pozitivna števila a, b in c velja
potem lahko po višinskem in Evklidovih izrekih istočasno konstruiramo kvadratne korene
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.