matematika fb
 

Konstruiranje ravninskih kotovAvtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Ravninske kote konstruiramo na podlagi poznavanja konstrukcije kota 60° in simetrale kota. Omenjeni konstrukciji sta obravnavani v poglavju Konstruiranje osnovnih geometrijskih elementov.


Kot 30°Kot 30° konstruiramo tako, da kot 60° razpolovimo.


1. korak


Konstruiramo kot 60°:
2. korak


Narisanemu kotu vrišemo simetralo:
Simetrala razdeli kot 60° na dva skladna kota, ki merita 30°:
Kot 15°Kot 15° konstruiramo tako, da kot 60° dvakrat razpolovimo.


1. korak


Konstruiramo kot 60°:
2. korak


Narisanemu kotu vrišemo simetralo. Simetrala razdeli kot 60° na dva skladna kota, ki merita 30°:
3. korak


Simetralo vrišemo še enemu od kotov 30°:
Simetrala razdeli kot 30° na dva skladna kota, ki merita 15°:
Kot 120°Kot 120° konstruiramo tako, da kotu 60° dodamo skladen sosednji kot.


Vrh in zunanja kraka sosednjih kotov predstavljajo nov kot, katerega velikost je vsota obeh sosednjih kotov.1. korak


Konstruiramo kot 60°:
2. korak


Narisanemu kotu konstruiramo skladen sosednji kot:
Vrh in zunanja kraka dvojice kotov 60° sestavljajo kot 120°:
Kot 90°Kot 90° konstruiramo tako, da kotu 60° dodamo skladen sosednji kot, ki ga nato razpolovimo.


1. korak


Konstruiramo kot 60°:
2. korak


Narisanemu kotu konstruiramo skladen sosednji kot:
3. korak


Enemu od sosednjih kotov vrišemo simetralo. Simetrala razdeli kot 60° na dva skladna kota, ki merita 30°:
4. korak


Združimo večjega ter prvega od manjših kotov in dobimo kot 90°:
Kot 45°Kot 15° konstruiramo tako, da kot 90° razpolovimo.


1. korak


Konstruiramo kot 60°:
2. korak


Narisanemu kotu konstruiramo skladen sosednji kot:
3. korak


Enemu od sosednjih kotov vrišemo simetralo. Simetrala razdeli kot 60° na dva skladna kota, ki merita 30°:
4. korak


Po združitvi večjega ter prvega od manjših kotov dobimo kot 90°:
5. korak


Simetralo vrišemo še kotu 90°:
Simetrala razdeli kot 90° na dva skladna kota, ki merita 45°:
Kot 75°Kot 90° konstruiramo tako, da kotu 60° dodamo skladen sosednji kot, katerega nato dvakrat razpolovimo.


1. korak


Konstruiramo kot 60°:
2. korak


Narisanemu kotu konstruiramo skladen sosednji kot:
3. korak


Enemu od sosednjih kotov vrišemo simetralo. Simetrala razdeli enega od sosednjih kotov na dva skladna kota, ki merita 30°:
4. korak


Sedaj simetralo vrišemo še enemu od kotov 30° in sicer tistemu, ki je sosednji kotu 60°. Simetrala razdeli kot 30° na dva skladna kota, ki merita 15°:
5. korak


Združimo kot 60° ter prvega od kotov 15° in dobimo kot 75°:

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.