Poklicna matura 2007, zimski rok
 

Poklicna matura 2007, zimski rok vaja 11


Dan je krog s polmerom 12 cm.


  • Izračunajte središčni kot, ki pripada 4 cm dolgi tetivi. Narišite skico.

  • 73% kroga je pobarvano z rdečo barvo. Koliko meri pobarvani del kroga?

  • Izračunajte obseg in ploščino kvadrata, ki je krogu očrtan.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh