Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 5


Izberi črko pred pravilnim odgovorom. Samo en odgovor je pravilen.


Teme kvadratne funkcije je v točki: 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK