Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 6


Izberi črko pred pravilnim odgovorom. Samo en odgovor je pravilen.


Funkcija seka ordinatno os v točki s koordinatama: 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK