Faradayev zakon indukcije
 

Faradayev zakon indukcije vaja 3


Izračunaj gostoto magnetnega polja ob severnemu polu magneta, če zraven postavimo tuljavico in se v njej, ob hitrem odmiku (8 ms) od magneta, inducira napetost 0,78 V. Tuljavica ima 30 ovojev in presek .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana