Faradayev zakon indukcije
 

Faradayev zakon indukcije vaja 4


Tuljavico z 18 ovoji in prerezom položimo ob severni pol magneta in jo nato hitro (v času 16 ms) obrnemo. Gostota magnetnega polja ob severnem polu magneta je 0.3 T. Kolikšna napetost se inducira?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana