Faradayev zakon indukcije
 

Faradayev zakon indukcije vaja 5


Na masivno železno palico s presekom najprej navijemo eno veliko tuljavo z gostoto navojev 200 na centimeter, zraven nje pa še eno manjšo tuljavo s 15 navoji. Izračunaj inducirano napetost v mali tuljavi če skozi veliko tuljavo spustimo tok 4 A, čas, ki je potreben za vzpostavitev magnetnega polja v veliki tuljavi pa je 0,2 s. Permeabilnost bakra je 5000, indukcijska konstanta pa .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana