IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 
 
Masni delež in masna razmerja fb
 

Masni delež in masna razmerja
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Pri spoznavanju elementov smo se naučili,da se posamezni elementi spajajo v spojine in tako nastane vrsta novih snovi. V tem poglavju bomo pogledali, kako se posamezni elementi združujejo.


Masni deležMasni delež nam pove delež nekega elementa v spojini. Predstavljamo ga s simbolom in ima vrednosti med 0 in 1.


Masni delež lahko izračunamo na dva preprosta načina:

  • iz podane mase elementa in mase spojine,

  • iz formule spojine.


Izračun masnega deleža iz podanih masMasni delež iz mas izračunamo s pomočjo kvocienta med maso elementa in maso spojine.


Formula za izračun masnih deležev iz mas:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Izračun masnega deleža iz podane formuleMasni delež lahko izračunamo kot kvocient med:


Formula za izračun masnega deleža iz formule spojin:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Za masne deleže posameznih elementov velja, da če jih seštejemo med seboj moramo dobiti skupno vsoto 1.
Poglejmo si preprost primer:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Masni odstotekMasni delež večkrat izrazimo kot masni odstotek. Izračunamo ga tako, da pomnožimo masni delež s 100. Podan pa je v [%]. Vrednost masnega odstotka segajo od 0 % do 100 %.


Formula za izračun masnega odstotka:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Masna razmerjaMasna razmerja obravnava eden izmed osnovnih zakonov stehiometrije, in sicer zakon o stalnih razmerjih. Le ta pravi, da je masno razmerje elementov v isti spojini vedno enako. Posledično lahko sestavo spojin navajamo z masnimi razmerji med elementi. Pri tem lahko uporabimo slednjo formulo:
določa število atomov določenega elementa v spojini, pa relativno atomsko maso elementa.


Zakon o stalnih razmerjih pravi, da je masno razmerje elementov v isti spojini vedno enako. Pri tem velja:
Masna razmerja niso nujno cela števila.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK