Masni delež in masna razmerja
 

Masni delež in masna razmerja
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Pri spoznavanju elementov smo se naučili,da se posamezni elementi spajajo v spojine in tako nastane vrsta novih snovi. V tem poglavju bomo pogledali, kako se posamezni elementi združujejo.


Masni deležMasni delež nam pove delež nekega elementa v spojini. Predstavljamo ga s simbolom in ima vrednosti med 0 in 1.


Masni delež lahko izračunamo na dva preprosta načina:

  • iz podane mase elementa in mase spojine,

  • iz formule spojine.


Izračun masnega deleža iz podanih masMasni delež iz mas izračunamo s pomočjo kvocienta med maso elementa in maso spojine.


Formula za izračun masnih deležev iz mas:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Izračun masnega deleža iz podane formuleMasni delež lahko izračunamo kot kvocient med:


Formula za izračun masnega deleža iz formule spojin:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Za masne deleže posameznih elementov velja, da če jih seštejemo med seboj moramo dobiti skupno vsoto 1.
Poglejmo si preprost primer:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Masni odstotekMasni delež večkrat izrazimo kot masni odstotek. Izračunamo ga tako, da pomnožimo masni delež s 100. Podan pa je v [%]. Vrednost masnega odstotka segajo od 0 % do 100 %.


Formula za izračun masnega odstotka:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Masna razmerjaMasna razmerja obravnava eden izmed osnovnih zakonov stehiometrije, in sicer zakon o stalnih razmerjih. Le ta pravi, da je masno razmerje elementov v isti spojini vedno enako. Posledično lahko sestavo spojin navajamo z masnimi razmerji med elementi. Pri tem lahko uporabimo slednjo formulo:
določa število atomov določenega elementa v spojini, pa relativno atomsko maso elementa.


Zakon o stalnih razmerjih pravi, da je masno razmerje elementov v isti spojini vedno enako. Pri tem velja:
Masna razmerja niso nujno cela števila.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK